Жарылкапова Жазира Нуртугановна-РОСС RU.32083.E.01202